An effective solution for water treatment

Deze productlijn is erop gericht om de Ion-selectieve ontzoutingen toe te passen op industrieel afvalwater. Het sluiten van de waterkringloop en 100% water hergebruik tegen aanvaardbare kosten is ons streven. Hierbij verwijderen we schadelijke zouten uit afvalwater voor hergebruik of waardevolle zouten worden teruggewonnen. De waterkwaliteit wordt verder verbeterd tot het gewenste niveau. De grijze voorbeelden: chemievrije koelwater behandeling, zouten terugwinnen uit grassap.

EcoGrey installatie

De voordelen

Ion-selectieve ontzouting

Ion-selective desalination

Ion-selective desalination ensures the effective removal of unwanted calcium en magnesium. Also sodium can be removed by desalination.

Water softening

By removing calcium and magnesium, the water is softened and limescale deposits are avoided.

Recycling

Dit systeem maakt het mogelijk om 100% van het water te hergebruiken.

Water yield

Through the application of smart techniques a water yield of 98% can be accomplished.

Kostenefficiënt

Cost efficient

Our solutions are very cost-efficient, so you quickly recoup your investment.

Low energy consumption

Deze oplossingen kennen een zeer laag energieverbruik.

Automatisch

Smart & automatic

Via wifi kan er gecontroleerd worden terwijl het systeem volledig automatisch zijn werk doet. Zo heeft u via uw telefoon, tablet of computer altijd inzicht in de systeemstatus.