Project Description

Nitrate recovery

Om de emissie van stikstof te reduceren, heeft de Nederlandse overheid een ambitieus doel gesteld. De tuinbouwsector moet in 2027 voldoen aan (nagenoeg) nul emissie van water en nutriënten voor het telen van gewassen in kassen. Hiermee wordt de meest duurzame voedselproductie gerealiseerd. De tuinders worden aangespoord tot het toepassen van de best beschikbare technologie om dit te realiseren. Met Natrium verwijdering in het drainwater wordt een groot gedeelte van de emissie al gerealiseerd. Echter het geconcentreerde afvalwater van het EcoGreen-systeem bevat naast het gewenste Natrium Chloride ook het waardevolle nutriënt Kalium Nitraat. Om nul emissie te realiseren, moet het nitraat teruggewonnen worden.

Within the STOWA project, we are investigating the possibilities of recovering nitrate for horticultural greenhouse reuse.

Waterwater reuse

In order to achieve zero emissions of water and nutrients in the horticultural sector, the concentrated waste water from the EcoGreen system will have to be sustainably reused.

In the STOWA project we are looking for opportunities to market the concentrated wastewater from Sodium Chloride and Potassium Nitrate. One of the ideas is that this water composition is perfectly suited for growing sea beads on a small scale. This allows both NaCl and KNO3 to be consumed, avoiding emissions. The technical and economic feasibility will be investigated.

Project partners