R&D Samenwerkingen

Innoveren doe je nooit alleen, dat doe je samen. Alleen dan kan vooruitgang geboekt worden. Water Future is dan ook trots op hun vele samenwerkingen met bedrijven, hogescholen, universiteiten en kennisinstellingen. Gezamenlijk streven we naar de beste innovaties voor een duurzamere wereld met een goede waterkwaliteit voor iedereen.

Cultilene logo

Elektrostatisch ontzouten

Sinds 2010 hebben de eigenaren van Water Future onderzoek gedaan naar de meest efficiënte waterontzoutingstechnieken. De duurzaamste techniek is verder doorontwikkeld en hebben geleid tot de oprichting van Water Future BV. Bij deze techniek wordt gebruikt gemaakt van elektrostatische ontzouting in plaats van de standaard elektrochemische ontzouting (beter bekend als ElectroDialyse).

Het verschil tussen beide processen worden geïllustreerd in de volgende schematische tekeningen. In de eerste figuur vindt de ontzouting plaats via  een elektrostatisch proces (non-Faraday reactie) bij de elektrode. Dit is gebaseerd op een capacitieve opslag.  De zouten worden elektrisch gedreven naar de  supercapacitor electrode en daar opgeslagen. Hierbij vinden geen chemische reacties plaats. Als de elektroden vol zijn, worden ze geregenereerd door de elektriciteit om te polen.

In de tweede figuur staat het proces beschreven bij een elektrochemisch ontzoutingsproces. Bij dit conventioneel ElectroDialyse proces vinden reductie en oxidatie processen plaats, waarbij schadelijke en corrosieve componenten (O2, H2O2, HClO, Cl2) gevormd worden. Daarom is het noodzakelijk dat hier dure elektroden wordt gebruikt van titanium, gemengde metalen, en Ruthenium om vroegtijdige corrosie te voorkomen. Ook de gevormde, schadelijke reactie producten worden veelal geloosd in het milieu. De beschreven innovatie van elektrostatisch ontzouting biedt veel voordelen: goedkope elektroden van natuurlijke producten (grafiet, kool), geen elektrolyt nodig, veiliger, geen schadelijk emissies, eenvoudiger systeem bouw, lager spanning, minder elektriciteit verbruik en lagere productiekosten. Een gevolg van deze voordelen is dat het  ontwikkelde systeem bij uitstek geschikt is geworden voor de kleinschaligere waterzuiveringstoepassingen in de tuinbouw en de koeltoren markt.  

Non-Faraday reactie

Selectief zouten verwijderen

Door gebruik te maken van speciale ion exchange membranen kunnen specifieke zouten preferentieel verwijderd worden. Het doel is om storende en giftige  zouten te verwijderen waarbij de waardevolle zouten bewaard blijven. Door het goede opconcentreren  van de afvalwater stroom, kan ook veel water bespaard en hergebruikt worden.

Een typisch voorbeeld hiervan is de natrium verwijdering uit het recirculatiewater van de tuinbouwkas. Hierdoor kunnen lozingen van waardevolle nutrienten en water vermeden worden.

Een ander voorbeeld is het verwijderen van de hardheid uit het water door preferentieel Calcium en Magnesium te verwijderen zonder regeneratie en chemicalieen. Hierbij worden multivalent selectieve membranen gebruikt.

Waterkwaliteit verbeteren

Water Future streeft er continu naar om de volledige waterkwaliteit te verbeteren. Hierbij worden bestaande technieken en nieuwe innovaties toegepast. Een klein voorbeeld is te zien in de volgende animatie.