Project Description

Het Grass2Grit project heeft in juni 2018 een LIFE-subsidie in de categorie ‘milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen’ gekregen waarmee een pilot kan worden uitgevoerd. Deze pilot vindt plaats op de N504 in Noord-Holland, waar Grass2Grit wil demonstreren dat het bermgras gebruikt kan worden om de weg waarlangs het groeit te onderhouden. Het gemaaide bermgras wordt verzameld : opgewerkt en geperst, waardoor grassap en grasvezels worden gescheiden. Beide grondstoffen worden vervolgens opgewerkt tot biobased producten die op of langs de weg gebruikt kunnen worden.Het gemaaidebermgras wordt omgezet in grassap en grasvezels. Het sap wordt gebruikt als grondstof voor de gladheidsbestrijding, de vezels voor wegmeubilair.

Voor de gladheidsbestrijding is het noodzakelijk dat het zout in het gras verder wordt opgeconcentreerd tot pekel. De Provincie Noord Holland heeft Water Future geselecteerd om dit op een duurzame manier te realiseren. Lees hierover meer op Grass2Grit.com

Partners voor dit project