Project Description

Ook in landen als België en Nederland worden door de droge zomers ernstige waterschaarste ervaren. Door het gebrek aan regenwater, is de tuinbouwsector naarstig op zoek naar alternatieve waterbronnen.

Naast bronwater, kraanwater, oppervlaktewater, begint het gezuiverde effluent water van Riool Water Zuivering Installaties (RWZI) een serieuze optie te worden voor de tuinbouwsector.

In het RVO-project Internet of Water (IoW) gaan er komkommers gekweekt worden in de tuinbouwkassen van PSKW met verschillende waterbronnen: hemelwater, RWZI-effluent water, en RWZI-effluent water met natriumverwijdering. Ook zal de waterkwaliteit continue gemeten worden met de sensoren van IMEC.

Het doel is om te onderzoeken of een gevoelig gewas als komkommer gekweekt kan worden op RWZI-effluent water. Daarnaast willen we aantonen dat verlaging van het natrium in het effluent water zal resulteren in een verbeterde groei en gewas kwaliteit.

Partners voor dit project

Proefstation voor de Groenteteelt